Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Buletini shkencor,Historiku,Uniel


Historiku

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Buletini shkencor,Bordi editorial,Uniel


Bordi editorial

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Buletini shkencor,Publikime ne vite,Uniel


Publikime në vite

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Buletini shkencor,Standarde, Uniel


Standarde

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Buletini shkencor,Njoftime, Uniel

Njoftime

Shiko me shume

Njoftim për autorët që kanë botuar artikuj shkencorë

Njoftohen të gjithë autorët që kanë botuar artikuj shkencor në Buletinin Shkencor Viti XXI i botimit, (45/46), 2020, në dy seritë: Seria e Shkencave Shoqërore edhe Edukimit dhe  Seria e Shkencave të Natyrës, Ekonomike dhe Mjekësore të tërheqin në zyrën e Buletinit Shkencor kopjen e botimit. "