Historiku

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Buletini shkencor,Historiku,Uniel


Historiku

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Buletini shkencor,Bordi editorial,Uniel


Open Access Journal

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Buletini shkencor,Publikime ne vite,Uniel


Publikime në vite

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Buletini shkencor,Standarde, Uniel


Standarde

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Buletini shkencor,Njoftime, Uniel

Njoftime

Shiko me shume

Historiku

Numri i parë i Buletinit Shkencor të Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” doli në qarkullim në vitin 1997. Në vitin 1999, me Vendim të Komisionit të Rikonsiderimit të Periodikëve Shkencorë në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, Buletinit Shkencor të Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” iu dha statusi i organit periodik shkencor për t’u marrë në konsideratë nga Komisioni i Kualifikimit Shkencor.

Në numrin e parë, Buletini përfshinte artikuj të disiplinave të ndryshme shkencore, si: filologji, pedagogji dhe elementeve nga tradita. Përmbajtja e Buletinit Shkencor përbëhej nga disa rubrika, si: matematikë, gjuhë e letërsi, histori e sociologji, didaktikë e pedagogji, vlerësim artikujsh. Këto rubrika shërbyen si bazë për krijimin e serive shkencore: seria e shkencave të natyrës, shkencave shoqërore dhe seria e shkencave psiko-pedagogjike. Aktualisht Buletini boton artikuj të shkencave të natyrës, ekonomike, mjekësore, shoqërore dhe edukimit. Ky Buletin ka për qëllim përmbushjen e standardeve më të larta në veprimtarinë kërkimore-shkencore të universitetit.