Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Buletini shkencor,Historiku,Uniel


Historiku

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Buletini shkencor,Bordi editorial,Uniel


Bordi editorial

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Buletini shkencor,Publikime ne vite,Uniel


Publikime në vite

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Buletini shkencor,Standarde, Uniel


Standarde

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Buletini shkencor,Njoftime, Uniel

Njoftime

Shiko me shume

Njoftim për Buletinin Shkencor

Me kërkesë të personelit akademik, Ju njoftojmë se shtyhet afati për dërgimin e artikujve shkencorë për botim në Buletinin Shkencor, Viti XXIII i botimit, në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”.

Afati i fundit për dorëzimin e artikujve do të jetë data 31.01.2022.
 Rikujtojmë që botimet duhet t’i përkasin: Serisë së Shkencave Shoqërore dhe Edukimit dhe Serisë së Shkencave të Natyrës, Ekonomike dhe Mjekësore. Mirëpriten punime shkencore të personelit akademik, studentëve, individëve profesionistë dhe punime origjinale të studiuesve nga institucione të tjera, brenda dhe jashtë vendit. Detajet e thirrjes i gjeni ne faqen  
 

https://uniel.edu.al/kerkimi-shkencor/buletini-shkencor/njoftime