Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Historiku i fakultetit ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Njoftime ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

MODALITET PËR PRANIMIN E STUDENTËVE NË PROGRAMIN E STUDIMIT “DOKTORATË NË ALBANOLOGJI”, VITI AKADEMIK 2022-2023

Programi i studimit “Doktoratë në albanologji” përfshihet në ciklin e tretë të studimeve universitare, në përfundim të të cilit lëshohet diploma për gradën shkencore “Doktor i shkencave në albanologji”. Programi i doktoratës synon të nxisë kërkimin shkencor, duke u orientuar drejt thellimit, rikonceptimit dhe riintegrimit të njohurive shkencore, për të sjellë risi në mendimin shkencor.

PROJEKTI "ALBANOLOGJIA DHE REALITETET E REJA NE METODOLOGJI DHE BURIME"

MODALITETET PËR PRANIMIN E STUDENTËVE NË PROGRAMIN E STUDIMIT “DOKTORATË NË ALBANOLOGJI” VITI AKADEMIK 2022-2023

PROCEDURA E KONKURRIMIT

Lista e temave për provimin me shkrim për kandidatët që konkurrojnë në ciklin e tretë të programit të studimit “Doktoratë në albanologji”

Profili Gjuhësi

Profili Histori