Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Historiku i fakultetit ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Njoftime ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Shpallje konkursi për personel ndihmësakademik me kohë të plotë, sekretar mësimor

Fakulteti i Shkencave Humane, shpall konkurs për personel ndihmësakademik  me kohë të plotë, sekretar mësimor.

Personeli ndihmësakademik me karakter administrativ, sekretar mësimor ka përgjegjësi për hedhjen, administrimin dhe ruajtjen e të dhënave mësimore të studentëve dhe të procesit mësimor, veçanërist ka përgjegjësi për plotësimin e rregjistrit bazë të studentëve.

Shpallje konkursi për personel ndihmësakademik me kohë të plotë, sekretar mësimor