Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Historiku i fakultetit ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Njoftime ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Lista e aplikantëve të raundit të parë në Fakultetin e Shkencave Humane të Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" për vitin akademik 2021-2022

Lista e aplikantëve të raundit të parë në Fakultetin e Shkencave Humane të Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" për vitin akademik 2021-2022 sipas programeve mësimore:

Gjuhë shqipe dhe letërsi

Histori dhe gjeografi

Gazetari

Gazetari dhe gjuhë angleze

Gjuhë angleze

Gjuhë frënge

Gjuhë gjermane

Gjuhë italiane

Operator Turistik (2 vjeçar)

Operator Turistik në gjuhë Gjermane (2 vjeçar)

Sekretar të specializuar dhe administrativë (2 vjeçar)

 

Gjithashtu aplikanti mund të shikojë renditjet në të gjitha programet e studimit të kërkuara prej tij sipas ID së maturantit në linkun:

https://aplikimi.ualbania.al/application