Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Universiteti i Elbasanit organizoi eventin për promovimin e librit “SOCIAL SERVICES IN ALBANIA: BACKGROUND AND STATE OF THE ART”

Universiteti i Elbasanit, “Aleksandër Xhuvani”, organizoi eventin për promovimin e librit “SOCIAL SERVICES IN ALBANIA: BACKGROUND AND STATE OF THE ART” në kuadër të projektit T@sk Towards increased Awareness, responsibility and shared quality in Social Work.

Projekti T @ sk synon të forcojë dhe modernizojë ofrimin e Shërbimeve Sociale në Shqipëri duke fuqizuar sistemin e arsimit të lartë shqiptar.

Adresuesit kryesorë të vëllimit aktual janë vëzhguesit e huaj - si akademikë ashtu edhe ekspertë të studimeve të shtetit të mirëqenies - të cilët dëshirojnë të marrin një pamje të saktë të ofrimit të Shërbimeve Sociale në Shqipëri, mbi aktorët kryesorë dhe burimet e politikave sociale shqiptare dhe në sfida për zhvillimin e ardhshëm të një modeli të mirëqenies të frymëzuar nga standardet evropiane, por respektues i kontekstit shqiptar.

Në fjalën e marrë me këtë rast Rektori i Universitetit të Elbasanit, prof. dr. Skender Topi, u shpreh se ky libër është një aset në fushën e shërbimeve sociale dhe do ti shërbejë më së miri, jo vetëm pedagogëve e studentëve por dhe kërkuesve të rinj shkencorë. Pa diskutim do të jetë një ndihmë e madhe dhe për punonjësit socialë. “Rektorati i Universitetit të Elbasanit, i gjithë grupi i punës së Departamentit të Punës Sociale dhe unë personalisht, kam mbështetur dhe inkurajuar kolegët dhe departamentet e përfshira qysh në fillim në këtë projekt”, pohoi Rektori Skender Topi.

Gjithashtu ai nënvizoi se “falë projektit T@SK sot studentët e departamentit të shkencave sociale kanë në përdorim një laborator IT si dhe në funksion dy platforma mjaft të rëndësishme si MOODLE dhe LMS”.

Në emër të Universitetit të Tiranës përshëndeti prof. dr. Edmond Rapti i cili nënvizoi në fjalën e tij rëndësinë e këtij botimi në realitetin shqiptar.

Në emër të Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve, përshëndeti zv. ministri Olti Rrumbullaku.

Në emër të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale përshëndeti Drejtoresha e Përgjithshme e Mbrojtjes Sociale pranë kësaj Ministrie, Merita Xhafaj e cila u ndal në mënyrë të veçantë në “Urdhërin e Punonjësit Social”.

Një përshëndetje me videomesazh erdhi edhe nga Giorgia Bulli koordinatore e T@SK Project.

Pjesë e panelit ishin e dhe përfaqësues të universiteteve dhe bashkive që përfshiu ky projekt, konkretisht Elbasani, Tirana dhe Shkodra.

Përfaqësuesit e bashkive bënë një ekspoze të shërbimeve sociale në territoret që mbulojnë dhe të politikave aktuale që po ndiqen për mbulimin e këtyre shërbimeve.

Në takim e mori fjalën edhe Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi në Shqipëri, Robert Gajda. Komisioneri u ndal konkretisht në aspektin ligjor të mbrojtjes dhe përkrahjes së shtresave në nevojë.

Shefja e zyrës së Erasmus- në Shqipëri, Elona Saraçi, u shpreh në fjalën e saj se projekti në fjalë, paraqet një rëndësi të veçantë për tri arsye:

Së pari, lidhet me ngritjen e kapaciteteve akademike, nëpërmjet trajnimeve, ndarjes se eksperiencave, përditësimit të kurrikulave universitare, përditësimi i bibliotekave fizike e elektronike.

Së dyti, lidhet me gjithë përfshirjen e aktorëve bazë për ofrimin e shërbimeve sociale në Shqipëri, duke krijuar një rrjet të mirë koordinimit për bashkëpunimin sot dhe atë nesër.

Së treti, hedh hapat për ndjekjen e praktikave dhe politikave evropiane, për krijimin e urdhërit të punonjës social në Shqipëri.

Faza e fundit e takimit vijoi me prezantimin akademik të librit nga grupet e punës së universiteteve Firences dhe OAS-Tuscany, Universiteti i Tiranës, Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi” dhe Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”.

Dy kapitujt e parë e prezantojnë lexuesin me të kuptuarit e situatës aktuale socio-demografike shqiptare.

Pjesa e dytë e vëllimit ofron një pamje të pashembullt të organizimit të Shërbimeve Sociale në zonat e kryeqytetit Tiranë dhe në rrethet Shkodër dhe Elbasan.

Relatorët që morën fjalën nënvizuan se shpërndarja heterogjene e burimeve njerëzore dhe ekonomike në Punën Sociale, së bashku me zbatimin e pamjaftueshëm të ofrimit të Shërbimit Social, është një problem thelbësor për zhvillimin socio-ekonomik të shoqërisë shqiptare. Për më tepër, shpërndarja e pabarabartë e Shërbimeve Sociale - kryesisht e përqendruar në zonat urbane - bën zbatimin e ligjit të fundit për decentralizimin të rëndësishëm edhe në lidhje me krijimin e një rrjeti të Shërbimeve Sociale në zonat periferike të vendit.

Universiteti i Elbasanit organizoi eventin për promovimin e librit “SOCIAL SERVICES IN ALBANIA: BACKGROUND AND STATE OF THE ART”, Uniel Universiteti i Elbasanit organizoi eventin për promovimin e librit “SOCIAL SERVICES IN ALBANIA: BACKGROUND AND STATE OF THE ART”, Uniel Universiteti i Elbasanit organizoi eventin për promovimin e librit “SOCIAL SERVICES IN ALBANIA: BACKGROUND AND STATE OF THE ART”, Uniel Universiteti i Elbasanit organizoi eventin për promovimin e librit “SOCIAL SERVICES IN ALBANIA: BACKGROUND AND STATE OF THE ART”, Uniel Universiteti i Elbasanit organizoi eventin për promovimin e librit “SOCIAL SERVICES IN ALBANIA: BACKGROUND AND STATE OF THE ART”, Uniel Universiteti i Elbasanit organizoi eventin për promovimin e librit “SOCIAL SERVICES IN ALBANIA: BACKGROUND AND STATE OF THE ART”, Uniel Universiteti i Elbasanit organizoi eventin për promovimin e librit “SOCIAL SERVICES IN ALBANIA: BACKGROUND AND STATE OF THE ART”, Uniel Universiteti i Elbasanit organizoi eventin për promovimin e librit “SOCIAL SERVICES IN ALBANIA: BACKGROUND AND STATE OF THE ART”, Uniel Universiteti i Elbasanit organizoi eventin për promovimin e librit “SOCIAL SERVICES IN ALBANIA: BACKGROUND AND STATE OF THE ART”, Uniel Universiteti i Elbasanit organizoi eventin për promovimin e librit “SOCIAL SERVICES IN ALBANIA: BACKGROUND AND STATE OF THE ART”, Uniel Universiteti i Elbasanit organizoi eventin për promovimin e librit “SOCIAL SERVICES IN ALBANIA: BACKGROUND AND STATE OF THE ART”, Uniel Universiteti i Elbasanit organizoi eventin për promovimin e librit “SOCIAL SERVICES IN ALBANIA: BACKGROUND AND STATE OF THE ART”, Uniel Universiteti i Elbasanit organizoi eventin për promovimin e librit “SOCIAL SERVICES IN ALBANIA: BACKGROUND AND STATE OF THE ART”, Uniel Universiteti i Elbasanit organizoi eventin për promovimin e librit “SOCIAL SERVICES IN ALBANIA: BACKGROUND AND STATE OF THE ART”, Uniel Universiteti i Elbasanit organizoi eventin për promovimin e librit “SOCIAL SERVICES IN ALBANIA: BACKGROUND AND STATE OF THE ART”, Uniel Universiteti i Elbasanit organizoi eventin për promovimin e librit “SOCIAL SERVICES IN ALBANIA: BACKGROUND AND STATE OF THE ART”, Uniel Universiteti i Elbasanit organizoi eventin për promovimin e librit “SOCIAL SERVICES IN ALBANIA: BACKGROUND AND STATE OF THE ART”, Uniel Universiteti i Elbasanit organizoi eventin për promovimin e librit “SOCIAL SERVICES IN ALBANIA: BACKGROUND AND STATE OF THE ART”, Uniel Universiteti i Elbasanit organizoi eventin për promovimin e librit “SOCIAL SERVICES IN ALBANIA: BACKGROUND AND STATE OF THE ART”, Uniel Universiteti i Elbasanit organizoi eventin për promovimin e librit “SOCIAL SERVICES IN ALBANIA: BACKGROUND AND STATE OF THE ART”, Uniel Universiteti i Elbasanit organizoi eventin për promovimin e librit “SOCIAL SERVICES IN ALBANIA: BACKGROUND AND STATE OF THE ART”, Uniel Universiteti i Elbasanit organizoi eventin për promovimin e librit “SOCIAL SERVICES IN ALBANIA: BACKGROUND AND STATE OF THE ART”, Uniel Universiteti i Elbasanit organizoi eventin për promovimin e librit “SOCIAL SERVICES IN ALBANIA: BACKGROUND AND STATE OF THE ART”, Uniel