Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Dita e dytë e trajnimit të studentëve të programeve të studimit “Gazetari” dhe “Gazetari-Anglisht” në Universitetin e Elbasanit, pjesë e projektit të USAID “Drejtësi për të Gjithë”

Studentët e programeve të studimit “Gazetari” dhe “Gazetari-Anglisht” në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, janë bërë pjesë e projektit të USAID “Drejtësi për të Gjithë”. Ky projekt ka pesë vite që po zbatohet në Shqipëri nga Instituti për Menaxhim Lindje-Perëndim Inc.

Projekti planifikon trajnimin e studentëve të gazetarisë dhe gazetari-anglisht mbi raportimin përmes celularit dhe teknikat e filmit. Aktivitetet do të organizohen në bashkëpunim me Rana Labs duke synuar ngritjen e kapaciteteve të brezit të ardhshëm të profesionistëve të medias në Shqipëri.

Në këtë iniciativë, studentë të gazetarisë dhe gazetari-anglisht, do të kenë mundësi që të marrin pjesë në serinë e trajnimeve dhe të dhe të kenë qasje praktike e cila do t’u mundësojnë atyre të prodhojnë filma të shkurtër dokumentarë, lajme, podcast-e, materiale për radio dhe formave të tjera multimediale.

Materialet që do të prodhohen nga studentët do të shfaqen në “Balkan Film & Food Festival” gjatë sezonit veror në qytetin e Pogradecit.

Dita e dytë e trajnimit të studentëve të programeve të studimit “Gazetari” dhe “Gazetari-Anglisht” në Universitetin e Elbasanit, pjesë e projektit të USAID “Drejtësi për të Gjithë”, Uniel Dita e dytë e trajnimit të studentëve të programeve të studimit “Gazetari” dhe “Gazetari-Anglisht” në Universitetin e Elbasanit, pjesë e projektit të USAID “Drejtësi për të Gjithë”, Uniel Dita e dytë e trajnimit të studentëve të programeve të studimit “Gazetari” dhe “Gazetari-Anglisht” në Universitetin e Elbasanit, pjesë e projektit të USAID “Drejtësi për të Gjithë”, Uniel Dita e dytë e trajnimit të studentëve të programeve të studimit “Gazetari” dhe “Gazetari-Anglisht” në Universitetin e Elbasanit, pjesë e projektit të USAID “Drejtësi për të Gjithë”, Uniel Dita e dytë e trajnimit të studentëve të programeve të studimit “Gazetari” dhe “Gazetari-Anglisht” në Universitetin e Elbasanit, pjesë e projektit të USAID “Drejtësi për të Gjithë”, Uniel Dita e dytë e trajnimit të studentëve të programeve të studimit “Gazetari” dhe “Gazetari-Anglisht” në Universitetin e Elbasanit, pjesë e projektit të USAID “Drejtësi për të Gjithë”, Uniel