Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Finalizimi i programit të praktikave të punësimit në UE.

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, në bashkëpunim me Zyrën e Punës në Elbasan, kanë organizuar ceremoninë e shpërndarjes së certifikatave për studentët të cilët ndoqën programin e praktikave të punësimit pranë UE.

Në fjalën e marrë me këtë rast, Rektori i Universitetit të Elbasanit, prof. dr. Skender Topi , përshëndeti studentët për performancën e mirë që treguan gjatë përmbushjes së praktikës. Ai u shpreh se kjo është një eksperiencë e cila do t’u shërbejë atyre në profesionin që do të ushtrojnë në të ardhmen. Gjithashtu ai nënvizoi faktin se, Universiteti i Elbasanit ka në fokus lidhjen e programeve të studimit me tregun e punës.

Drejtoresha e Zyrës së Punës, Marsida Sadushi, shprehu kënaqësinë që Universiteti i Elbasanit ishte pjesë e këtij projekti dhe ftoi studentët e diplomuar që të aplikojnë pranë Zyrës së Punës. Zv. Rektori Peçi Naqellari tha mes të tjerash se Universiteti i Elbasanit ka dëshmuar se ofron mundësi praktikash dhe eksperiencash që çdo studenti do t’i shërbejë nesër në jetë.

Për shkak të suksesit dhe performancës së shkëlqyr të studentëve, ky program do të implementohet dhe gjatë vitit akademik 2019-2020.

Finalizimi i programit të praktikave të punësimit në UE, Uniel Finalizimi i programit të praktikave të punësimit në UE, Uniel Finalizimi i programit të praktikave të punësimit në UE, Uniel Finalizimi i programit të praktikave të punësimit në UE, Uniel Finalizimi i programit të praktikave të punësimit në UE, Uniel Finalizimi i programit të praktikave të punësimit në UE, Uniel Finalizimi i programit të praktikave të punësimit në UE, Uniel Finalizimi i programit të praktikave të punësimit në UE, Uniel Finalizimi i programit të praktikave të punësimit në UE, Uniel Finalizimi i programit të praktikave të punësimit në UE, Uniel Finalizimi i programit të praktikave të punësimit në UE, Uniel Finalizimi i programit të praktikave të punësimit në UE, Uniel