Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Përmbyllet projekti “Teaching English to Young Learners”

Përfundoi projekti 7 mujor “Teaching English to Young Learners” i iniciuar dhe i realizuar nga stafi akademik Departamenti i Gjuhëve Angleze dhe Gjermane, Fakulteti i Shkencave Humane, në UE si dhe English Language Fellow Keith Kennetz PhD.

12 studentët e programit Master Profesional në Gjuhë Angleze, që ishin pjesë e këtij projekti, përmirësuan aftësitë e tyre në mësimdhënien e gjuhës angleze. Ky projekt u realizua me mbështetjen financiare të Zyrës së Marrëdhënieve me Publikun të Ambasadës së ShBA në Tiranë. Projekti u mbështet nga Qendra “Fëmijët janë e Ardhmja” Tiranë, Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, DAR Elbasan dhe drejtoritë e shkollave "Abdyl Paralloi" dhe "Ptoleme Xhuvani".

Përmbyllet projekti “Teaching English to Young Learners” ,UNIEL Përmbyllet projekti “Teaching English to Young Learners” ,UNIEL Përmbyllet projekti “Teaching English to Young Learners” ,UNIEL
Përmbyllet projekti “Teaching English to Young Learners” ,UNIEL Përmbyllet projekti “Teaching English to Young Learners” ,UNIEL Përmbyllet projekti “Teaching English to Young Learners” ,UNIEL