Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Studentët e Klubit Studentor Vullnetari të Universitetit të Elbasanit i bashkohen Qendrës së Autizmit, Elbasan në kuadër të muajit të Autizmit

Studentët e Klubit Studentor Vullnetari, zgjodhën që në kuadër të muajit të Autizmit t'i bashkoheshin aktivitetit sportiv të organizuar nga Qendra e Autizmit, Elbasan.

Për studentët  kjo ishte një përvojë për të kontribuar në nxitjen e aftësive dhe talenteve të fëmijëve me autizëm në komunitetin tonë.

#"Ne mundemi por së bashku"!

#qendraautizmitelbasan

Studentët e Klubit Studentor Vullnetari të Universitetit të Elbasanit i bashkohen Qendrës së Autizmit, Elbasan në kuadër të maujit të Autizmit