Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Organizohet Seminari i Parë Kombëtar HERE në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”

Në Universitetin e Elbasanit  "Aleksandër Xhuvani", u organizua për dy ditë radhazi Seminari i Parë Kombëtar HERE nga grupi i ekspertëve HERE, Zyra Kombëtare Erasmus+ dhe SPHERE, me pjesëmarrjen e veçantë të ekspertit Prof.dr. Liviu Matei MAE

Në fokus të këtij takimi ishin çështjet kyçe që lidhen me procesin e ndërkombëtarizimit në arsimin e lartë.

Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani", prej vitesh ka në qendër të strategjisë institucionale zhvillimin e ndërkombëtarizimit, përmes programeve të shkëmbimit, bashkëpunimit me universitetet e tjera partnere, pjesëmarrjes në projekte ndërkombëtare, organizimin e konferencave dhe aktiviteteve ndërkombëtare, duke forcuar kështu lidhjet me institucionet e tjera në botë.

Organizohet Seminari i Parë Kombëtar HERE në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”