Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Zhvillohen në Universitetin e Elbasanit "Ditët e Informimit" me maturantët e Bashkisë Elbasan

Në kuadër të "Ditëve të informimit", Sektori i Këshillimit të Karrierës dhe Alumni me mbështetjen edhe të Zyrës Vendore Arsimore Elbasan, zhvilloi në ambjentet e Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani", një cikël takimesh me shkollat e mesme publike dhe jopublike të Bashkisë Elbasan.

Në këtë veprimtari të shtrirë në datat 2, 6, 9, 16, 23, 28 përfaqësues të personelit akademik dhe  ndihmësakademik, përmes bisedave prezantuese dhe materialeve orientuese i njohën maturantët me programet e studimit, infrastrukturën dhe mundësitë e shumta që vihen në dispozicion për rrugëtimin e tyre akademik në Universitetin e Elbasanit "Aleksandër Xhuvani".

Universiteti i Elbasanit, në kuadër të Këshillimit të Karrierës dhe Ditëve të Informimit të maturantëve, organizon çdo vit aktivitete promovuese dhe informuese.

Zhvillohen në Universitetin e Elbasanit "Ditët e Informimit" me maturantët e Bashkisë Elbasan