Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Ambasadorja e Suedisë në Shqipëri, Znj. Elsa Håstad, takim në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”

Zëvendësrektorja e Universitetit të Elbasanit, mirëpriti në një takim zyrtar Ambasadoren e Suedisë në Shqipëri, Znj. Elsa Håstad.

Gjatë këtij takimi u diskutua mbi bashkëpunimet e deritanishme dhe urat e bashkëpunimit në të ardhmen me institucionet e arsimit të lartë në Suedi, si edhe me institucionet e tjera partnere.

Ky takim u zhvillua në kuadër të Tryezës së 8-të të Rrumbullakët e Çështjeve Gjinore me temë "Aktivizmi i grave për barazi gjinore",organizuar në bashkëpunim me Departamentin e Gjuhëve të Huaja.

Znj.Håstad së bashku me Z.Michele Ribotta, përfaqësues i UN Women në Shqipëri dhe Znj. Mirela Gjoni e Forumit të Gruas Elbasan, diskutuan me studentët mbi fuqizimin  e zërit të grave në shoqëri, pjesëmarrjen më të gjerë të tyre në sfera të ndryshme të shoqërisë.

Ambasadorja e Suedisë në Shqipëri, Znj. Elsa Håstad, takim në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”