Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Studentë të programi të gazetarisë dhe gazetari-anglisht, gjatë një takim frytdhënës me gazetarin e njohur Mentor Kikia

Përgjatë takimt Z.Kikia, ndau me studentët përvojat personale në fushën e gazetarisë, përshkrim të situatës aktuale të gazetarisë në vend, sfidat, detyrat dhe përgjegjësitë e një gazetari. Gjithashtu, nuk munguan as këshilla dhe rekomandime të vlefshme për ushtrimin e këtij profesioni me integritet dhe profesionalizëm.

Studentë të programi të gazetarisë dhe gazetari-anglisht, gjatë një takim frytdhënës me gazetarin e njohur Mentor Kikia