Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Rektori i Universitetit të Elbasanit Prof.dr. Skender Topi, zhvilloi një takim me doktorantët e Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike

Pjesëmarrës në këtë takim ishin, zëvendësrektorja për kërkimin shkencor, dekani dhe personeli akademik i Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike, si dhe profesorë të ftuar nga Universiteti i L'Aquila, Itali, të cilët ndanë me doktorantët rekomandime, udhëzime dhe këshilla të vlefshme në kërkimin e tyre shkencor.

Rektori i Universitetit të Elbasanit Prof.dr. Skender Topi, zhvilloi një takim me doktorantët e Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike