Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Në Universitetin e Elbasanit, u organizua sesioni informues nga Fondi Shqiptaro-Amerikan i Zhvillimit (AADF)

Në takimin e organizuar, u diskutua me pedagogë dhe studentë mbi programet në fushën e edukimit, u prezantua  thirrja e hapur për aplikimet e programit MIP Internship, procedurat e aplikimit në programin "READ", si dhe risitë e projektit "CleanScore", për këtë vit akademik.

Në Universitetin e Elbasanit, u organizua sesioni informues nga Fondi Shqiptaro-Amerikan i Zhvillimit (AADF)