Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Praktikat profesionale në Universitetin e Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” në bashkëpunim me Drejtorinë Rajonale të Punësimit, Elbasan, për të tretin vit rradhazi, ka mirëpritur të rinjtë përfitues të programit të nxitjes së punësimit. Programi Kombëtar i Praktikave të Punës, përmes praktikave profesionale, u jep mundësinë të gjithë të rinjve nga 21 deri në 26 vjeç të cilët kanë përfunduar minimalisht ciklin e parë të studimeve “Bachelor”, të zhvillojnë praktika pune. Qëllimi i këtij program është të garantojë një tranzicion të shpejtë të të rinjve në tregun e punës, fitimin e një përvoje kualifikuese, zhvillimin e mëtejshëm të aftësive profesionale, akademike dhe personale.

Praktikat profesionale në Universitetin e Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"