Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Komisioni parlamentar për Edukim dhe Mjetet e Informimit Publik në Universitetin e Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"

Komisioni parlamentar për Edukim dhe Mjetet e Informimit Publik, zgjedh Universitetin e Elbasanit "Aleksandër Xhuvani", për mbledhjen e tij të radhës. Në një bashkëbisedim me Rektorin e Universitetit, Prof.dr. Skender Topi dhe personelin akademik, u diskutua mbi problematikat që shoqërojnë sot programet e studimit të mësuesisë dhe mundësitë e zgjidhjes së tyre, mbi çështjet e titujve dhe gradave shkencore, zhvillimin dhe rritjen e cilësisë së kërkimit shkencor etj.

Komisioni parlamentar për Edukim dhe Mjetet e Informimit Publik në Universitetin e Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"