Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Organizohet në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, Konferenca Shkencore Ndërkombëtare me temë "Kujtesa Kolektive në Letërsi dhe Media"

Në Universitetin e Elbasanit "Aleksandër Xhuvani, u organizua Konferenca Shkencore Ndërkombëtare me temë "Kujtesa Kolektive në Letërsi dhe Media".

Qëllimi i kësaj konference është të paraqesë këndvështrime të reja mbi dilemat tradicionale që lidhen me kujtesa kolektive, veçanërisht në fushën e letërsisë dhe medias. Konferenca është një përpjekje për të promovuar kërkimin shkencor dhe për të adresuar pyetje që lidhen me rëndësinë dhe rolin e letërsisë dhe medias në formësimin e kujtesës kolektive dhe rimodelimin politik, social dhe realitetet kulturore.

Organizohet në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, Konferenca Shkencore Ndërkombëtare me temë "Kujtesa Kolektive në Letërsi dhe Media"