Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit mes Agjencisë së Zbatimit të Gjuhës të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"

Marrëveshja ka për qëllim realizimin e projekteve të përbashkëta, hulumtimeve, ngritjen e kapaciteteve të ekipeve profesionale të palëve, si edhe për mbështetje të ndërsjellë gjatë realizimit të aktiviteteve të përbashkëta.

Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit mes Agjencisë së Zbatimit të Gjuhës të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"