Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Prezantohet në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” projekti "Equality Network-Fuqizimi i grave dhe vajzave në STEM dhe kërkimi shkencor"

Shoqata "Për Gratë Fëmijët", në bashkëpunim me AKKSHI, prezantoi në ambjentet e Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani", projektin "Equality Network-Fuqizimi i grave dhe vajzave në STEM dhe kërkimi shkencor".

Znj.Nora Malaj, Znj.Ermira Pirdeni, Znj.Flutura Xhabija dhe Znj.Rajmonda Prifti, në kumtesat e tyre, theksuan se promovimi i pakët mediatik, mungesa e modeleve apo shembujve për tu ndjekur, paragjykimet shoqërore, kanë krijuar një hendek për zhvillimin e grave dhe vajzave në fusha të ndryshme, sidomos atë të kërkimit shkencor.

Prezantohet në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” projekti "Equality Network-Fuqizimi i grave dhe vajzave në STEM dhe kërkimi shkencor"