Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

NËNSHKRUHET MEMORANDUM MIRËKUPTIMI MES UNIVERSITETIT “NËNË TEREZA” NË SHKUP DHE UNIVERSITETIT TË ELBASANIT “ALEKSANDËR XHUVANI”

Shkup, 13.04.2022 - Sot në ambientet e Rektoratit të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup, u nënshkrua Memorandum mirëkuptimi me Universitetin publik të Elbasanit,  që ka për qëllim vendosjen e themeleve të bashkëpunimit reciprok në interes të dy institucioneve.

Memorandumin e mirëkuptimit mes Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup dhe Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” e nënshkruan rektori në detyrë i UNT-së Prof.dr. Aziz Pollozhani, dhe rektori i Universitetit të Elbasanit Prof.dr. Skender Topi, ndërsa i pranishëm ishte edhe rektori i zgjedhur i UNT-së Akad. Prof Dr. Izet Zeqiri.

Në bazë të këtij memorandumi synohet bashkëpunimi i gjerë akademik, shkencor dhe kulturor, si dhe të përcaktohen fushat për kërkimin shkencor e akademik, ndërsa palët u morën vesh të punojnë së bashku në të ardhmen, për të nxitur një kuadër bashkëpunimi me synimin për të  fituar nga iniciativat dhe procedurat e punës së njëri-tjetrit. 

Dy universitetet publike do të realizojnë shkëmbimin e librave, botimeve shkencore, programeve të studimit, projekteve akademike, informacionet për kurse, seminare, konferenca, ndërsa  do të zhvillojnë projekte dhe publikime të përbashkëta.

NËNSHKRUHET MEMORANDUM MIRËKUPTIMI MES UNIVERSITETIT “NËNË TEREZA” NË SHKUP DHE UNIVERSITETIT TË ELBASANIT “ALEKSANDËR XHUVANI”