Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit mes Universitetit të Trakia në Stara Zagora Bullgari dhe Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”

Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit mes Universitetit të Trakia në Stara Zagora Bullgari dhe Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”.

Marrëveshja ka në qendër të saj mobilitetin e personeleve akademike, studentëve si dhe bashkëorganizmin e aktiviteteve dhe sipërmarrjeve kërkimore shkencore me interes të përbashkët.

Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit mes Universitetit të Trakia në Stara Zagora Bullgari dhe Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”