Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Organizohet Leksion i hapur në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, në bashkëpunim me Bordin Këshillimor të Biznesit UE, organizoi aktivitetin e fundit për këtë vit akademik me studentët e Fakultetit Ekonomik.

Ne aktivitet mori pjesë Z. Denis Gafuri, folës ndërkombëtar, autor i librit të suksesshëm “Suksesi në Shitje”, sipërmarrës dhe gjithashtu themelues i Konventës Internacionale të Biznesit dhe Sipërmarrësve.

Organizohet Leksion i hapur në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”