Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Organizohet në Fakultetin Ekonomik trajnimi titulluar "Klubi i debatit"

Në Fakultetin Ekonomik, u zhvillua trajnimi "Klubi i debatit", ku studentët, u njohën me hulumtimin shkencor, metodat e kërkimit shkencor, shkrimi akademik, fazat përmes të cilit zhvillohet hulumtimi shkencor, plagjiatura etj. Përmes organizimit të këtyre trajnimeve, Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani", synon të aftësojë studentët në fushën e kërkimit shkencor dhe në rritjen e cilësisë së tij.