Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Nënshkruhet Memorandumi i Mirëkuptimit midis Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” dhe SWISSCONTACT

Qëllimi i këtij memorandumi, është të krijojë një marrëdhënie reciproke të dobishme, të ndërtuar mbi bashkëpunimin akademik, shkencor dhe kulturor, si dhe të përcaktojë fushat për kërkimin shkencor e akademik në të cilin palët dëshirojnë të punojnë së bashku në të ardhmen, për përfitimin e tyre të ndërsjellë, për të nxitur një kuadër bashkëpunimi me synimin për të fituar nga iniciativat dhe procedurat e punës së njëri-tjetrit.

Projekti “Aftësi për punë”, është një projekt i hartuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, në bashkëpunim me qeverinë shqiptare, për zbatimin e të cilit është kontraktuar Swisscontact.