Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Mbahet në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, seanca dëgjimore dhe konsultimi

Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë, zhvilloi një seancë dëgjimore me përfaqësues të institucioneve shtetërore dhe publike lidhur me depistimin e skoliozës te fëmijët. Në takim ishin të pranishëm dhe mjekë,profesor e studentë nga Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike, ku nuk munguan pyetjet për identifikimin në kohë të kësaj patologjie dhe masat që duhen marrë për reduktimin e numrit të fëmijëve të prekur.