Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, u organizua takimi me temë "Zëri i grave dhe vajzave"

Është zhvilluar në Universitetin e Elbasanit "Aleksandër Xhuvani", tryeza e shtatë e rrumbullakët e çështjeve të barazisë gjinore me temë  "Zëri i grave dhe vajzave",

Në takim u trajtua mbrotja e grave dhe vajzave, fuqizimi i zërit të tyre në shoqëri, garantimi i pjesëmarrjes së barabartë në vendimarrje, projektet e vazhdueshme që ndërmerren për të rritur rolin aktiv të vajzave dhe grave.