Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Në kuadër të "Ditët e informimit të maturantëve", zhvillohet në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, takimi me maturantët

Në Universitetin e Elbasanit "Aleksandër Xhuvani", janë zhvilluar në datat 22,23,24,25,28 shkurt dhe në datat 1,2 mars takimi me maturantët e shkollave:

"Dhaskal Todri","Kostandin Kristoforidhi" , "Luigj Gurakuqi", "Vasil Kamami",  IMSA, "Rahma School", "Fiqiri Baltëza", "Ahmet Dakli", "Ibrahim Bozhiqi", "Ibrahim Ceka", "Kodhel Dedja", "11 Dëshmorët", "Kostandin Shpataraku", "Onufri", "Mahir Domi", "Anastas Cakalli", "Mahmud Ali Cungu, "Salih Ceka", "Ali Myftiu"

Takimet janë zhvilluar në kuadër të "Ditët e informimit të maturantëve", me qëllim njohjen dhe informimin e nxënësve maturantë me universitetin, programet e studimit, personelin akademik, ndërkombëtarizimin  dhe mundësitë e tjera të pafundme për ta.