Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, zhvillohet aktiviteti me temë "Aleanca kundër gjuhës së urrejtjes një diskutim gjithëpërfshirës"

Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani", në bashkëpunim me Këshillin e Evropës, Avokaten e Popullit, Komisionerin për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe Autoritetin e Mediave Vizive, zhvilluan aktivitetin me temë "Aleanca kundër gjuhës së urrejtjes një diskutim gjithëpërfshirës".

Ky aktivitet u organizua në kuadër të 12-vjetorit të miratimit të ligjit për mbrojtjen nga diskriminimi.

Rektori i universitetit, Prof.dr.Skender Topi, në fjalën e tij përshëndetëse, theksoi rëndësinë e bashkëpunimit shoqëror dhe institucional në parandalimin e fenomenit të diskriminimit dhe të përdorimit të gjuhës së urrejtjes. Gjithashtu ai u ndal në situatën aktuale në të cilën po kalon Evropa, duke shprehur solidaritetin në distancimin nga çfarëdolloj forme e dhunës, mbrojtjen dhe ruajtjen e demokracisë e paqes.

Të pranishmit, shprehën në fjalën e tyre rëndësinë në identifikimin e elementëve të diskriminimit dhe gjuhës së urrejtjes, konstatimin e tyre, duke kontribuar kështu në minimizimin si fenomen dhe në impaktin që krijon në shoqëri.