Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Organizohet në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” sesioni informues nga Fondi Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim

Është zhvilluar në Universitetin e Elbasanit "Aleksandër Xhuvani", sesioni informues nga Fondi Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (AADF), për projektet e CleanScore, Master & Internship në Shtetet e Bashkuara të Amerikë, programin LEAD Albania, si dhe fillimin e bashkëpunimit për projektin READ (Research Expertise from Academic Diaspora).

Në takim u theksua rëndësia e bashkëpunimeve që vazhdimisht ka Universiteti Elbasanit "Aleksandër Xhuvani, ku në qendër janë personeli akademik dhe studentët.