Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Universiteti i Elbasanit merr pjesë në Panairin EU4Education #eu4educationfair

Ky aktivitet mblodhi institucionet e arsimit të lartë, për të prezantuar për të rinjtë e grupmoshave të ndryshme, implementimin e programit Erasmus+ në institucionet e styre.
Stenda e Universitetit të Elbasanit, prezantoi programin e mobiliteteve Erasmus+. Materiale të veçanta informuese u prezantuan për të pranishmit dhe për projektet aktuale për ngritjen e kapaciteteve ENTRAL, VALEU-X, BKSTONE si dhe e vetmja katetër e Jean Monnet, EU Enlargement and Acquis Adoption Burden: Albanian Challenges / EEAABAC
E veçanta e aktivitetit qëndroi në faktin se prezantues të këtyre programeve ishin studentë të UE-së, të cilët sapo janë kthyer nga periudhat e mobilitetit si dhe studentja Ecem Erdogan, nga universiteti partner Bolu Abant İzzet Baysal University, Turqi.
Në ndalesën e tij në stendën e UE-së, Ambasadori Luigi Soreca, vlerësoi pjesëmarrjen e të rinjve dhe angazhimin e tyre në këto aktivitete.