Personeli akademik

Lista e personelit akademik të Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"

Përdorni fushën e kerkimit ose filtroni sipas njësisë


Përdorni filtrat më poshtë për të lehtësuar kërkimin tuaj...


 • A-Z
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Ema Kristo
 • Prof.as.dr
 • Fakulteti i shkencave humane
 • Departamenti i Gjuhës Angleze dhe Gjermane
 • ema.kristo@uniel.edu.al
 • Elona Ndoci/Mustafa
 • Dr.
 • Fakulteti i shkencave humane
 • Departamenti i Gjuhës Frënge dhe Italiane
 • elona.ndoci@uniel.edu.al
 • Elvira Lumi
 • Prof.as.dr
 • Fakulteti i shkencave humane
 • Departamenti i Letërsisë dhe Gazetarisë
 • elvira.lumi@uniel.edu.al
 • Ilir Yzeiraj
 • Prof.dr
 • Fakulteti i shkencave humane
 • Qendra e Studimeve Albanologjike dhe Ballkanologjike
 • ilir.yzeiraj@uniel.edu.al
 • Joana Kosho
 • Dr.
 • Fakulteti i shkencave humane
 • Qendra e Studimeve Albanologjike dhe Ballkanologjike
 • joana.kasho@uniel.edu.al
 • Luçiano Boçi
 • Prof.as.dr
 • Fakulteti i shkencave humane
 • Departamenti i Letërsisë dhe Gazetarisë
 • luciano.boci@uniel.edu.al
 • Liman Varoshi
 • Prof.dr
 • Fakulteti i shkencave humane
 • Qendra e Studimeve Albanologjike dhe Ballkanologjike
 • liman.varoshi@uniel.edu.al
 • Majlinda Perriu/Peza
 • Prof.dr
 • Fakulteti i shkencave humane
 • Qendra e Studimeve Albanologjike dhe Ballkanologjike
 • majlinda.peza@uniel.edu.al
 • Roland Gjini
 • Prof.dr
 • Fakulteti i shkencave humane
 • Qendra e Studimeve Albanologjike dhe Ballkanologjike
 • roland.gjini@uniel.edu.al
 • Resul Telhaj
 • Dr.
 • Fakulteti i shkencave humane
 • Qendra e Studimeve Albanologjike dhe Ballkanologjike
 • resul.telhaj@uniel.edu.al