Veprimtari

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti ekonomik, Historiku i fakultetit ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti ekonomik, Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti ekonomik, Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti ekonomik, Njoftime ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti ekonomik, Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Zv/Kryeministri, Znj. Senida Mesi zhvillon bashkëbisedim me stafin dhe studentët e FE

Zv.Kryeministri Znj. Senida Mesi, zhvilloi një bashkëbisedim të hapur me stafin akademik dhe studentë të Fakultetit Ekonomik në lidhje me reformën në shërbimet publike. Kjo reformë është një përpjekje e qeverisë për të ulur korrupsionin, duke synuar që të gjitha shërbimet publike të kryhen online. Duke shmangur kontaktin direkt me nënpunesit publike, synohet më shumë transparencë dhe kohë e kursyer për të gjithë qytetarët. Reforma synon lehtësimin dhe thjeshtëzimin e të gjitha proçedurave që ndjekin qytetarët dhe bizneset. Zbatimi i kësaj reforme do të rrisë besimin e publikut, do të mbështesë zhvillimin e qëndrueshëm social-ekonomik të vendit dhe të mundësojë integrimin e tij në familjen evropiane. Gjatë këtij bashkëbisedimi u theksuan përfitimet e qytetarëve dhe bizneseve nga implementimi i kësaj reforme.

 Zv/Kryeministri, Znj. Senida Mesi zhvillon bashkëbisedim me stafin dhe studentët e FE,UNIEL  Zv/Kryeministri, Znj. Senida Mesi zhvillon bashkëbisedim me stafin dhe studentët e FE,UNIEL  Zv/Kryeministri, Znj. Senida Mesi zhvillon bashkëbisedim me stafin dhe studentët e FE,UNIEL  Zv/Kryeministri, Znj. Senida Mesi zhvillon bashkëbisedim me stafin dhe studentët e FE,UNIEL  Zv/Kryeministri, Znj. Senida Mesi zhvillon bashkëbisedim me stafin dhe studentët e FE,UNIEL
 Zv/Kryeministri, Znj. Senida Mesi zhvillon bashkëbisedim me stafin dhe studentët e FE,UNIEL