Veprimtari

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti ekonomik, Historiku i fakultetit ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti ekonomik, Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti ekonomik, Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti ekonomik, Njoftime ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti ekonomik, Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Leksion i hapur nga Prof.As.Dr.Eglantina GJERMENI, Ministër i Zhvillimit Urban

Prof.As.Dr.Eglantina GJERMENI, Ministër i Zhvillimit Urban, mbajti sot për studentët e Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, Leksionin e Hapur më temë “Zhvillimi urban, një rrugëtim bashkë me qytetarët”.

Zhvillimi urban ka një impakt tepër të rendësishëm në zhvillimin ekonomik dhe shoqëror të vendit, në krijimin e vendeve të punës, në zhvillimin e transportit, të turizmit, etj. dhe sot përbën një nga sfidat më të rëndësishme të Qeverisë së vendit tonë.

Ky leksion u ndoq me interes të vacantë nga studentët dhe bashkëbisedimi me ta u vlerësua si një mundësi më shumë në funksion të përmirësimit të punës për Rilindjen Urbane dhe vizionin e qeverisë “Shqipëria 2030”.

Leksion i hapur nga Prof.As.Dr.Eglantina GJERMENI, Ministër i Zhvillimit Urban ,UNIEL Leksion i hapur nga Prof.As.Dr.Eglantina GJERMENI, Ministër i Zhvillimit Urban ,UNIEL Leksion i hapur nga Prof.As.Dr.Eglantina GJERMENI, Ministër i Zhvillimit Urban ,UNIEL Leksion i hapur nga Prof.As.Dr.Eglantina GJERMENI, Ministër i Zhvillimit Urban ,UNIEL Leksion i hapur nga Prof.As.Dr.Eglantina GJERMENI, Ministër i Zhvillimit Urban ,UNIEL Leksion i hapur nga Prof.As.Dr.Eglantina GJERMENI, Ministër i Zhvillimit Urban ,UNIEL