Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti ekonomik, Historiku i fakultetit ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti ekonomik, Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti ekonomik, Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti ekonomik, Njoftime ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti ekonomik, Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Lista e aplikantëve të raundit të parë në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" për vitin akademik 2021-2022

Lista e aplikantëve të raundit të parë në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" për vitin akademik 2021-2022 sipas programeve mësimore:

Administrim Biznes

Financë Kontabilitet

Ekonomi Turizmi

Informatikë Ekonomike

Administrim Biznes dhe Inxhinjeri

Ekonomia dhe e Drejta

Drejtësi

 

Gjithashtu aplikanti mund të shikojë renditjet në të gjitha programet e studimit të kërkuara prej tij sipas ID së maturantit në linkun:

https://aplikimi.ualbania.al/application