Logo

Lista e studentëve të Ciklit të Dytë të studimeve me rezultate që përfitojnë bursë financiare dhe përjashtim nga tarifa vjetore e shkollimit viti 2020-2021

Lista e studentëve të Ciklit të Dytë të studimeve me rezultate që përfitojnë bursë financiare dhe përjashtim nga tarifa vjetore e shkollimit viti 2020-2021