Programet e studimit

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti ekonomik, Historiku i fakultetit ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti ekonomik, Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti ekonomik, Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti ekonomik, Njoftime ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti ekonomik, Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Programet e studimit

Departamenti i Administrim-Biznesit

Programi i studimit Cikli i studimit
Administrim-Biznes Bachelor
Administrim-Biznes Master profesional
Menaxhim Master i shkencave

Departamenti i Financë-Kontabilitetit

Programi i studimit Cikli i studimit
Financë-Kontabilitet Bachelor
Financë Master profesional
Drejtim bankar Master i shkencave
Kontabilitet Master profesional
Kontabilitet dhe Auditim Master i shkencave

Departamenti i së Drejtës

Programi i studimit Cikli i studimit
Ekonomia dhe e drejta Bachelor
Ekonomia dhe e drejta ne sektorin publik Master profesional
Ekonomia dhe e drejta në tregjet ndërkombëtare Master i shkencave
Drejtësi Diplomë e Integruar Master i shkencave

Departamenti i Ekonomiksit

Programi i studimit Cikli i studimit
Informatike ekonomike Bachelor
Informatike ekonomike Master profesional

Departamenti i Marketing Inxhinierisë

Programi i studimit Cikli i studimit
Ekonomi turizmi Bachelor
Administrim biznesi dhe Inxhinieri Bachelor
Marketing Master profesional
Marketing Master i shkencave