Thirrje për mobilitete

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Erasmus+Mobilitete, Prezantimi ,Uniel

Prezantimi

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Erasmus+Mobilitete, Thirrje për mobilitete ,Uniel

Thirrje për mobilitete

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Erasmus+Mobilitete, Dokumentacion ,Uniel

Dokumentacion

Me shume

Thirrje për aplikim për mobilitet personel akademik, Universiteti i Veliko Tarnovo, Bullgari

 

Hapet thirrja për aplikim për mobilitetin e personelit akademik/administrativ (teaching / training), në Universitetin e Veliko Tarnovo, Bullgari. / Staff Mobility Call for (teaching/training) at University of Veliko Tarnovo, Bulgaria.

Universiteti i Elbasanit  Aleksandër Xhuvani’’, ka kënaqësinë, që në kuadër të International Credit Mobility ( Erasmus+ ) të fituar nga Universiteti ynë në bashkëpunim me Universitetin e Veliko Tarnovo në Bullgari fton 3 personel akademik (teaching) dhe 3 personel akademik apo administrativ (training) nga Fakulteti i Shkencave të Edukimit/ Rektorati të aplikojnë.

University of Elbasan ‘’Aleksandër Xhuvani ", in cooperation with University of Veliko Tarnovo, Bulgariawithin the international Credit Mobility (Erasmus +), is pleased to invite 3 professors for (teaching) and 3 academic/administrative staff for (training) from Faculty of Education Sciences/ Rectorate to apply.

Detaje të mobilitetit / Mobility Details

Periudha e mobilitetit do të zhvillohet gjatë të vitit akademik 2020-2021 me një kohëzgjatje prej 7 ditësh. Stafi akademik fitues do të  përfitojnë një dietë ditore dhe rimbursim të shpenzimeve të udhëtimit, sipas përcaktimeve në marrëveshjen e mobilitetit.

The mobility period will take place during the academic year 2020-2021 with duration of 7 days. The selected academic staff shall receive a grant that covers individual support and travel expenses, as defined in the mobility agreement.

Dokumentet e nevojshme për aplikim / Documents required for application
1. CV në anglisht / CV in English
2. Kopje e Pasaportës / Copy of Passport
3. Letër Motivimi në gjuhën Angleze / Motivation letter in the English language
4. Certifikatë e gjuhës Angleze ( niveli B2/B1) / Certificate of English language (level B2/B1)

  1. Plani i mobilitetit për teaching/training. (TA) / Mobility plan for teaching/training. (TA)

 

Dokumentacioni i sipër kërkuar, duhet të dorëzohet personalisht, pranë Drejtorisë së Koordinimit dhe Marrdhënieve me Jashtë, në Rektoratin e Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” ose mund të dërgohen në adresën e e_mail : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

The above required documentation must be submitted personally to the Directorate of Coordination and International Relations at the Rectorate of the University of Elbasan "Aleksandër Xhuvani" or can be sent to the e-mail address: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Afati i fundit për aplikim është data 08 Shkurt 2021! / The deadline for application is February 08, 2021!

 

Ju urojmë suksese!
Best of Luck!

Më shumë

Thirrje për aplikim për mobilitetin e studentëve në Universitetin e Sofias “St. Kliment Ohridski”, Bullgari / Call for applications for student mobility at Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria

Ju njoftojmë se është hapur thirrja për aplikim për bursa studimi për semestrin e dytë për 2 studentë, në kuadër të projektit International Credit Mobility (Erasmus+) të fituar nga Universiteti ynë në bashkëpunim me Universitetin e Sofias “St. Kliment Ohridski”, Bullgari.

Më shumë

Hapet thirrja për aplikim për mobilitetin e studentëve në Universitetin Politecnica delle Marche i Ankonës, Itali. / Call for applications for student mobility at University Politecnica delle Marche of Ancona, Italy.

Ju njoftojmë se është hapur thirrja për aplikim për bursa studimi për semestrin e dytë për 3 studentë, në kuadër të projektit International Credit Mobility (Erasmus+) të fituar nga Universiteti ynë në bashkëpunim me Universitetin Politecnica delle Marche-I i Ankonës , Itali.

Më shumë

Hapet thirrja për aplikim për mobilitetin e studentëve në Universitetin e Sofias “St. Kliment Ohridski”, Bullgari / Call for applications for student mobility at Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria 2020-2021

Ju njoftojmë se është hapur thirrja për aplikim për bursa studimi për semestrin e dytë për 2 studentë, në kuadër të projektit International Credit Mobility (Erasmus+) të fituar nga Universiteti ynë në bashkëpunim me Universitetin e Sofias “St. Kliment Ohridski”, Bullgari.

Më shumë

Thirrje për aplikim për mobilitetin e studentëve në Universitetin e Pitestit, Rumani/ Call for applications for student mobility at University of Pitesti, Romania.

Ju njoftojmë se është hapur thirrja për aplikim për bursa studimi për semestrin e dytë për 1 student, në kuadër të projektit International Credit Mobility (Erasmus+) të fituar nga Universiteti ynë në bashkëpunim me Universitetin e Pitestit, Rumani. Ftohen të aplikojnë të gjithë studentët e interesuar të Fakultetit të Shkencave Humane,

Më shumë