Listat e aplikantëve për konkursin në programin e studimit Bachelor në "Edukim fizik dhe sporte" për vitin akademik 2017-2018, në Universitetin "A. Xhuvani" Elbasan.

Shkarkoni listën

Njoftim per konkursin ne programin e studimit "Edukim fizik dhe sporte" ne UE.

Njoftohen te gjithe maturantet qe jane regjistruar dhe kerkojne te konkurrojne ne programin e studimit “Edukim fizik dhe sporte" ne UE, se njoftimin per konkurrimin, programin qe do te aplikohet ne konkurrim, rregullat e tij dhe dokumentacionin e kerkuar se bashku me kartelen shendetesore, do t’i gjeni duke klikuar ne linket e meposhtme, qe kane emertimet perkatese

Njoftim për konkursin e pranimit në programin e studimit “Bachelor në Edukim fizik dhe sporte”. 

Rregullore për konkursin e pranimit në programin e studimit “Bachelor në Edukim fizik dhe sporte”

Normat e pranimit në programin e studimit “Bachelor në Edukim fizik dhe sporte”

Kartela shendetësore për konkursin e pranimit në programin e studimit “Bachelor në Edukim fizik dhe sporte”

Fatura për arkëtim për konkursin e pranimit në programin e studimit “Bachelor në Edukim fizik dhe sporte”

Grafiku i provimeve në UE, për sezonin e vjeshtës 2016-2017

Të gjithë studentët e Universitetit “Aleksandër Xhuvani” do të gjejnë në grafikun e mëposhtëm, datat e provimeve të vjeshtës, për të gjitha programet në ciklin e parë dhe të dytë të studimeve. 

Studentët janë të detyruar të regjistrohen më parë, në provimet që ata do të paraqiten, duke përcaktuar edhe datat përkatëse. Regjistrimi do të kryehet pranë sekretarive mësimore, ose me anë të sistemit ems. Regjistrimet do të fillojnë 5 ditë përpara datës së parë të provimit.

Për të shkarkuar grafikun kliko këtu.

 

Thirrje për aplikim

Aplikim për Doktoraturë

Njoftim për organizim aktiviteti nga EMA

Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA) me mbështetjen e European Movement International dhe Programit Europe for Citizens. ju fton të merrni pjesë në aktivitetin Modeli Simulues i Institucioneve të BE-së 2017, që do të organizohet në kuadër të Muajit të Europës. Qëllimi i kësaj iniciative është rritja e njohurive të studentëve mbi vendimmarrjen dhe procedurat legjislative në institucionet e BE-së, si dhe përmirësimin e aftësive të tyre negociuese. Aktiviteti përmban një Trajnim mbi proceduarat, rregulloren e vendimmarrjes së Këshillit të Ministrave të BE-së, si dhe Komisionit dhe Parlamentit Europian (dt. 26 maj); dhe do të finalizohet më datë 2 qershor me Simulimin e Institucioneve, ku 60 studentët e përzgjedhur do të performojnë rolet e përcaktuara. Në përfundim të aktivitetit studentët do të pajisen me certifikata pjesëmarrjeje. Ndërkohë që 3 studentët e dalluar do të vlerësohen me çmim nga një juri e përbërë nga ekspertë të fushës së Integrimit Europian, përfaqësues të shoqërisë civile dhe fushës akademike. Tema e përzgjedhur për Modelin e institucioneve të BE-së, është mbi reduktimin e ndotjes së ajrit në BE.

Simulimi do të zhvillohet në gjuhën shqipe. Studentët duhet të jenë të paktën në vitin e tretë të nivelit të studimeve Bachelor, dega Drejtësi, Shkenca Sociale, Shkenca Komunikimi. Ftohen të marrin pjesë studentë nga universitetet publike dhe private si brenda Tiranës ashtu dhe nga qytete të tjera të Shqipërisë. Të gjithë të interesuarit luten të plotësojnë Aplikimin online që gjendet më poshtë: https://goo.gl/EQ5JeN

 Afati i fundit i aplikimit është data 24 maj 2017, ora 13:00.

Studentet e skualifikuar qe kane aplikuar per perjashtim nga tarifa e shkollimit

Shkarkoni infomacionin