Edhe pedagogët e shkencave sociale të Universitetit të Elbasanit, bëhen pjesë e shkëmbimit të eksperiencave në kuadër të projekteve Erasmus+

Në kuadër të projekteve Erasmus+, Dr.Valbona Muça pedagoge pranë Departamentit të Shkencave Sociale, në Fakultetin e Edukimit në Universitetin e Elbasanit, ka zhvilluar një cikël leksionesh me studentë të Universitetit Jug - Perëndimor “Neofit Rilski”, Bllagoevgrad, Bullgari. Cikli i leksioneve është zhvilluar me studentët e vitit të parë, dega Sociologji, në lëndën “Sociologji e Përgjithëshme” dhe me studentët e vitit të tretë, dega Sociologji, në lëndën “Sociologji Kulture dhe Komunikimi”. 

Projektet e bashkepunimit sjellin ne UE pedagogen nga Sllovakia

Daniela Brevenikova pedagoge e Universitetit Ekonomik të Bratislavës në Sllovaki, pranë departamentit të gjuhëve të huaja, në kuadër të projekteve Erasmus+, ka qenë e pranishme për 11 ditë në Universitetin e Elbasanit, pranë Departamentit të Gjuhëve Angleze dhe Gjermane. Gjatë prezencës së saj në Universitetin e Elbasanit, Prof.asc.dr. Brevenikova është takuar me autoritetet drejtuese të Universitetit të Elbasanit, ku ajo është pritur në një takim të veçantë edhe nga Rektori Prof.dr. Skender Topi. Ndërkohë takime të veçanta janë zhvilluar edhe me Dekanin e Fakultetit të Shkencave Humane Prof.asc.dr. Albert Riska dhe Dekanen e Fakultetit Ekonomik Prof.asc.dr. Imelda Sejdini. Gjatë periudhës së qëndrimit Prof.asc.dr. Daniela Brevenikova , ka zhvilluar edhe dy seanca trajnimesh me pedagogë të Departamentit të Gjuhëve Angleze dhe Gjermane, të cilët janë lektorë të gjuhës së huaj angleze, kryesisht në Fakultetin Ekonomik. Ndërkohë ajo ka qenë e pranishme edhe në disa prej orëve të leksionit, të zhvilluara nga pedagogë të Universitetit të Elbasanit.

Erasmus+ mundeson mesimdhenien per pedagogun e Edukimit Fizik te UE, ne Rome, Itali

Nga data 8 Maj deri ne 12 Maj 2017, Arjan Hyka Lektor nga Departamenti i Edukimit Fizik dhe Sporteve-Fakulteti i Shkencave te Edukimit,  zhvilloi seanca mesimore me studente italiane ne Universitetin e Foro Italico, Rome,  Itali, ne kuader te projekteve Erasmus +.

 

Vazhdojnë bashkëpunimet në Rumani në kuadër të projekteve Erasmus+

Nga data 8 Maj deri ne 12 Maj 2017 Helian Demiri Lektor nga Departamenti i Gjuhes Angleze dhe Gjermane -Fakulteti i Shkencave Humane dhe Gjolek Mera-Zyra per Marrdheniet Ndrkombetare dhe Komunikimin ne UE, ishin te pranishem ne Universitetin Andrea Shaguna, Kostanca, Rumani ne kuader te projekteve Erasmus +. Perveç  takimeve te punes dhe pjesmarrjes ne aktiviteteve te ndryshme, Helian Demiri zhvilloi dhe disa leksione per studentet rumune.

Studentet e Universitetit te Elbasanit ne Rumani, vazhdojne studimet ne kuader te programeve Erasmus+

Studentet e Universitetit te Elbasanit, prane Fakultetit te Shkencave te Edukimit , Nevila Ceka-Psikologji, Rovena Cerka-Filozofi dhe Sociologji, Valeria Cerriku-Master Shkencor ne Pedagogji, ne kuader te programeve Erasmus+ , po ndjekin nje pjese te studimeve ne Universitetin Andrea Saguna, Kostanca Rumani. Rektori dhe Zv. Rektori i Universitetit, jane shprehur, se jane mjaft te kenaqur me studentet e universitetit tone, si ne pergatitjen  e tyre akademike,  ashtu edhe ne nderveprimin me studentet e tjere lokale dhe nderkombetare. Sipas tyre jo vetem studentet shqiptare kane perfituar nga kjo eksperience, por edhe studentet rumune jane me te motivuar kur shikojne deshiren dhe perpjekjen e tyre, per te kapercyer edhe sfida ne disa leksione te ofrura vetem ne gjuhen rumune.