Kalendari i provimeve MP dhe MSC, viti akademik 2016-2017 sezoni i veres

Shkarkoni ketu 

Provimet e sezonit të verës për programet Bachelor me kohë të plotë dhe të pjesshme, viti akademik 2016-2017

Shkarkoni excel

Provimet e sezonit të dimrit për programet Bachelor me kohë të plotë dhe të pjesshme, viti akademik 2016-2017

Shkarkoni oraret

Orari Fakulteti Ekonomik, Semestri II, Viti akademik 2016-2017

Orari Fakulteti Ekonomik, Semestri II, Viti akademik 2016-2017

Orari Fakulteti Ekonomik, Semestri I, Viti akademik 2016-2017

Orari Fakulteti Ekonomik, Semestri I, Viti Akademik 2016-2017