Koordinatori për të drejtën e informimit në UE

Koordinator për të drejtën e informimit në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” është:

Florenc Vavla

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adresa: Rruga “Ismail Zyma”, Elbasan. Godina e Rektoratit

Orari i punës: E hënë- E premte ora 08.00-16.00