Biblioteka

Biblioteka

Vijon puna për renditjen sistematiko-alfabetike ne Bibliotekën e Universitetit

 Gjatë proçesit të renditjes sistematiko-alfabetike, të materialeve bibliotekare, sipas Klasifikimit Dhjetor Universal (K.D.U), të zhvilluar në katin e parë të fondit libror, të Bibliotekës së Universitetit “Aleksandër Xhuvani” të Elbasanit.  Puna për përfundimin e këtij proçesi do të zgjasë deri në fund të muajit korrik. 

Pas përfundimit biblioteka do të jetë në gjendje tu shërbejë më shpejt dhe më mirë të gjithë stafit akademik dhe studentëve. 

Për Biblioteken e UE

Biblioteka Nesër

Biblioteka Nesër

Shërbimi Për Studentët

Shërbimi Për Studentët

Shërbimi Për Pedagogët

Shërbimi Për Pedagogët