Lista e projekteve të Drejtorisë së Komunikimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë

I.  PROJEKTI ME TEMË: Kërkime dhe risi në mbështetje të rritjes dhe zhvillimit ekonomik në Shqipëri

KOHËZGJATJA:  2009 - 2012

INSTITUCIONET PJESËMARRËSE

•West Macedonia University

•Universiteti i Elbasanit, Fakulteti Ekonomik

•Universiteti i Tiranës

•Universiteti politeknik

•Universiteti “E. Çabej” Gjirokastër

•Universiteti “Fan Noli” Korcë

Read more...

UNIVERSITETI "ALEKSANDËR XHUVANI" PJESMARRËS NË PROJEKTIN E PËRBASHKËT NDËRKOMBËTAR MES 4 UNIVERSITETEVE EUROPIANE.

Nga data 22 qershor deri më 3 korrik 2011 pesë studentë të Fakultetit të Shkencave Humane, të programit të studimit “Master i shkencave në trashëgimi kulturore” dhe dy pedagogë shoqërues u përfshinë në projektin e përbashkët ndërkombëtar mes 4 universiteteve në lidhje me projektimin për rivlerësimin dhe ripërdorimin e pjesëve të qytetit dhe qendrave antike.

Projekti është i ndarë në dy faza dhe faza e parë u realizua në L’Hospitalet de l’Infant, Spanjë, një qytet i vogël bregdetar, buzë detit Mesdhe. Faza e dytë e projektit do të jetë në Massa Carrara (Toskanë), në Itali, nga data 10 shtator deri më 21 shtator 2011.

Read more...

Entrepreneurial learning

Aleksander Xhuvani University is engaged in a project with the regional institution of the South East European Centre for Entrepreneurial Learning (SEECEL) with a mission to promote inclusion of entrepreneurial learning and entrepreneurial literacy in the Higher Education. 

The starting point for an entrepreneurial society is to build entrepreneurial citizens with a positive attitude towards an entrepreneurial way of thinking. This is particularly important as studies have shown that “a maximum of 48 percent of higher-education institutions in Europe have entrepreneurship education. Based on survey results, it is estimated that more than half of Europe’s students at the higher educational level do not even have access to entrepreneurial. This means that about 11 million students have no opportunity to engage in in- or extra-curricular activities that can stimulate their entrepreneurial spirit” . Albanian institutions offer zero opportunities for the higher education students to theoretically or practically get involved in the entrepreneurial way of thinking. 

Read more...