Zv. Rektori i UE Prof.Asc.Dr. Peçi Naqellari

Profesor i asociuar doktor Peçi Naqellari mbaroi studimet universitare në vitin 1983, në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës. Kualifikimi shkencor është kryer po në Universitetin e Tiranës për mbrojtjen e gradës “Doktor i shkencave” dhe për marrjen e titullit “Profesor i asociuar”. Prej vitit 1986 vijon punën si pedagog dhe specialist i florës dhe bimësisë në Departamentin e Biologjisë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti “A. Xhuvani” Elbasan. Ka përvojën e tij të punës kërkimore, akademike, por edhe si drejtues dhe i zgjedhur prej disa vitesh si Përgjegjës i Departamentit, Dekan i Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Anëtar i Senatit Akademik, Anëtar i Këshillit të Fakultetit, pjesëmarrës në komisione dhe këshilla të strukturave akademike dhe shkencore. Njohës i gjuhës angleze dhe ruse. Veprimtaria kërkimore dhe shkencore pasqyrohet në disa drejtime e punime brenda dhe jashtë vendit si monografi, tekste universitare, titullar, hartues programesh lëndore, artikuj dhe studime shkencore, oponenca, referime dhe kumtesa, udhëheqës i temave shkencore, anëtar i jurive shkencore, pjesëmarrje në projekte shkencore për edukimin, florën dhe mjedisin.

Shkarkoni Cv e plote.