Ambasadori i Francës vizitë në Universitetin e Elbasanit

Ambasadori i Francës i akredituar në Shqipëri, Z. Bernard Fitoussi ka zhvilluar një vizitë në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” të Elbasanit. Vizita e ambsadorit ka qenë në kuadër të disa konferencave që po mbahen në 3 Universitete të vendit, nismë kjo që i paraprin zhvillimit të Konferencës së Kombeve të Bashkuara mbi Ndryshimin Klimatik, që do të mbahet në Paris. 

Fillimisht Ambasadori Fitoussi u prit në një takim nga Rektori i Universitetit Prof.Dr. Liman Varoshi. Ky i fundit e njohur ambasadorin me zhvillimet e Universitetit të Elbasanit, duke nisur që nga krijimi i tij si pasues i Normales, shkollës së parë të formimit të mësuesve në mbarë trojet shqiptare, deri në ditët e sotme. Rektori Liman Varoshi e ka vënë theksin tek proçesi i akreditimit, të cilit do ti nënshktrohet ky institucion i Arsimit të Lartë. 

Prof.Dr. Liman Varoshi ka shprehur bindjen, se me statusin aktual, me punen e bërë në drejtim të kualifikimit të stafit akademik, me kushtet që ofron Universiteti i Elbasanit,  proçesi i akreditimit do të rezultojë i sukseshëm, duke e vendosur këtë institucion në pararojë të Universiteteve Shqiptare. Nga ana e tij Ambasadori  Bernard Fitoussi, ka shprehur vlerësimin e tij dhe gadishmërinë, që menjëherë pas përfundimit të këtij proçesi, Ambasada Franceze të nisë bashkëpunimin dhe ndihmën konkrete ndaj Universitetit të Elbasanit, si në mbështetje ndaj disa programeve të studimit pranë këtij Universiteti, ashtu edhe në mundësimin e bashkëpunimeve me Universitete homologe në Francë.

Më pas ambasadori ka qenë i pranishëm në konferencën e organizuar nga departamenti i histori-gjeografisë, pranë Fakultetit të Shkencave Humane, në lidhje me ndryshimet klimatike,që kanë përfshirë sot jo vetëm mbarë botën, por edhe Shqipërinë.

KLSH takim në UE mbi auditimin e performancës.

Kontrolli i Lartë i Shtetit, në bashkëpunim me Universitetin e Elbasanit, kanë zhvilluar në ambientet e këtij universiteti një seminar, në lidhje me auditimin e performancës, si një element i ri dhe i rëndësishëm i punës së KLSH në të tashmën e të ardhmen. Duke folur përpara të pranishmëve në këtë takim, Kryetari i KLSH Bujar Leskaj ka theksuar se auditimi i performancës, mbetet ndër sfidat kryesore të institucionit që ai drejton dhe këtij sektori gjatë kohëve të fundit i është kushtuar një vëmendje e veçantë. Ai ka deklaruar se qëllimi i këtij auditimi në institucionet shtetërore, që janë subjekt i kontrollit nga ky institucion, është evedentimi konkret i performacnës pozitive të një subjekti, apo i performancës jo pozitive, gjë e cila do të ndikojë në përmirsimin e mënyrës së funksionimit të institucionit dhe administrimit më të mirë të fondeve. Ai gjithashtu ka theksuar se në këtë drejtim orientimi i këtyre lloj auditimeve edhe në kontekstin e kërkimit shkencor, përbën një element të rëndësishëm ku kontributi i Universiteteve në përgjithsi dhe atij të Elbasanit në veçanti është mjaft i mirëpritur.

Rektori i Universitetit Prof.Dr. Liman Varoshi nga ana e tij e ka vënë theksin pikërisht në elementët e kërkimit shkencor të këtij drejtimi të ri të auditimit, elementë të cilët do ta bënin atë më të besueshëm e do të krijonin modele të vërtetuara të sukseshme. Ai gjithashtu theksoi rëndësinë e formimit të audituesve nga auditorët e Universiteteve dhe në këtë drejtim Universiteti i Elbasanit e ka parë më përparësi në kurikulën e tij në Fakultetin Ekonomik, formimin auditues të studentëve.

Takimi ka vazhduar me fjalën përshëndetëse edhe të të pranishmëve të tjerë në këtë takim, si deputetja e Komisionit të Ekonomisë në Kuvend, Evis Kushi dhe ish dekani dhe aktualisht pedagogu i Fakultetit Ekonomik të Tiranës Omer Stringa, si dhe me prezantimin e disa materialeve nga ana e përfaqsuesve të KLSH-së e botës akademike.