Zhvillohet mbledhja e parë e Senatit Akademik të UE

Senati Akademik i Universitetit “Aleksandër Xhuvani” të Elbasanit, ka zhvilluar mbledhjen e tij të parë të konstituimit. Në fillim të këtij takimi është lexuar vendimi i shpalljes fitues të garës për anëtarë të senatit nga ana e Komisionit Institucional të Zgjedhjeve pranë Universitetit të Elbasanit.

Duke iu drejtuar anëtarëve të senatit të pranishëm në këtë mbledhje, Rektori i Universitetit Prof.Dr.Skënder Topi, njëkohësisht kryetar i këtij organi të lartë, ka theksuar se sfidat që ka përpara Senati Akademik dhe gjithë Universiteti i Elbasanit janë të shumta dhe të mëdha. Ai ka theksuar se përmbyllja me sukses e proçesit të akreditimit të Universitetit,  dhe kthimi i tij në një qendër të rëndësishme dhe të fuqishme kërkimore-shkencore do të jenë objekt i punës në të ardhmen e afërt.

 Njëkohësisht Senati Akademik i UE ka miratuar unanimisht propozimet e Rektorit për emërimin në pozicionin e Zv.Rektorit të Universitetit të Prof.Asc.Dr.  Peçi Naqellari dhe të Prof.Asc.Dr.  Altin Idrizi.