Workshop " Dimensionet e Sportit"

Diten e Enjte date 30.03.2017 , Departamenti i Edukimit Qytetar ne bashkepunimin me Specialistin e Edukimit Fizik Ardian Tafaj organizuan  Workshop-in me teme " "Dimensionet e Sportit" .  Qellimi i ketij aktiviteti  ishte ndergjegjesimi i te rinjve mbi sportin dhe perfitimet nga ushtrimi i tij.  Ky  Workshop  paraqiti  sportin ne te gjitha dimensionet e tij si :  edukim, motivim, psikologji, filozofi, shkence, si forme e ushtrimit ne grup dhe individualisht. Per te pranishmit u paraqiten video dhe performanca live.

 

Takim informues per Urdhrin e Psikologut

Ne  date 07.12.2016, anetare te komisionit te perkohshem te Urdhrit te Psikologut, me mbeshtetjen e Departamentit te Psikologjise, organizuan  nje takim informues rreth rendesise dhe kritereve per tu regjistruar ne Urdhin e Psikologut. Ne  takim ishin te pranishem stafi i departamentit te psikologjise, studente, ish-studente te diplomuar  ne psikologji dhe psikologe qe ushtrojne profesionin e tyre ne Elbasan dhe qytetet prane tij,  si Librazhd,Peqin, Gramsh, etj. Aktiviteti u pershendet nga dekania e Fakultetit te Shkencave te Edukimit prof.as.dr.Valentina  Haxhiymeri, e cila vleresoi kete takim te rendesishem per rregullimin e profesionit te psikologut. Takime te ketij lloji do te realizohen edhe ne te ardhmen gjate fazave te tjera te ngritjes se strukturave te Urdhrit te Psikologut.

Takim i studentëve të psikologjisë me përfaqësues të Shoqatës “Rinia”

Më datë 12/ 05/ 2014 pranë Fakultetit të Shkencave të Edukimit u zhvillua një takim me studentët e psikologjisë të të dy niveleve Bachelor dhe Master nën drejtimin e pedagogëve Dr. Manuela Varoshi dhe Msc. Irena Xhaferri me përfaqësues të Shoqatës “Rinia”, në kuadër të shkrimit të projekteve dhe të korrigjimit të çrregullimeve ergonomike. 

Koordinatorja e shoqatës prezantoi përpara studentëve mënyrën se si përzgjidhen shkollat që duhen rindërtuar dhe korrigjuar, mënyrën se si veprohej për të gjetur çrregullimet ergonomike, mënyrën se si i pasqyronin ato deri në shkrimin e projektit për të fituaar fondin për të bërë ndërhyrjen.

Interes të madh nga studentët pati gjetja e çrregullimeve ergonomike, ku përfaqësuesit e shoqatës shpjeguan se kalonin nëpër disa faza: në fillim kontakohej drejtori dhe shpaloste nevojat e shkollës, më pas pyeteshin të gjithë mësuesit dhe një përfaqësi e nxënësve, më pas fotografoheshin të gjitha çrregullimet për t’u pasqyruar në shkrimin e projektit. 

Në kuadrin e veprimtarive të përvitshme “Ditët Akademike”, Departamenti i Shkencave Sociale organizoi më 24 prill 2014 me Prof. Dr. Edmond Dragotin leksionin e hapur me temë: “Ligji i statusit të Punonjësit Social” me studentë të degës Punonjës Social sistemit bachelor dhe master. Interesimi i tyre ishte mjaft i madh, sepse bëhej fjalë për një ligj të ri, i cili lidhej direkt me të ardhmen e profesionit të tyre. Kjo u vu re edhe nga pyetjet e ndryshme të bëra prej tyre në këtë drejtim.

Ditët akademike në Departamentin e Shkencave Sociale

Më datë 7 maj 2015, në sallën 209 të Fakultetit të Skencave të Edukimit, Departamenti i Shkencave Sociale, nën drejtimin e përgjegjësit të këtij departamenti, prof. dr. Adrian Papajani, pedagogen Denisa Ballhysa dhe studentët e Masterit Shkencor në Shërbime Sociale, organizuan një seminar të hapur në të cilin prezantuan ministudimin e kryer nga vetë studentët e vitit të dytë, të cilët realizuan plotësimin e 700 pyetësorëve të ndarë në 3 tematika:

1.Kush janë studentët e Fakultetit të Shkencave të Edukimit
2.Kënaqësia e ndjekjes se leksioneve në nivelin e dytë të studimeve (master) 
3.Të qënit studente femra ne Fakultetin e Shkencave të Edukimit-vështirësitë dhe anët pozitive
Studentët pezantuan gjetjet nga përpunimi i pyetësorëve duke sjellë përfundime dhe rekomandime të ndryshme nën optikën e informimit, përmirësimit dhe ndryshimit. 
Pjesëmarrës në leksionin e hapur ishin lektorë dhe studentë të ndryshëm të Fakultetit të Shkencave të Edukimit.

Ditë të hapura/Open day

Në kuadër të aktiviteteve tona promovuese u realizua prezantimi i Universitetit “Aleksandër Xhuvani”, veçanërisht Fakultetit të Shkencave të Edukimit, në disa shkolla te mesme të vendit tonë. Përmes këtyre takimeve, maturantët u njohën me format e organizimit të studimeve, metodat e mësimit, modelin e studimeve, planet dhe programet studimore dhe kushtet për regjistrim në fakultete dhe programet studimore që ofron Fakulteti i Shkencave të Edukimit. Takimet u zhvilluan në shkollat e mesme të përgjithshme të qytetit të Elbasanit: “Ahmet Dakli”, “Mahir Domi”, “Kostandin Kristoforidhi”, “Dhaskal Todri” si dhe në shkollat e mesme në Berat, Kuçovë, Kavajë, në Durrës, Lushnjë, në Skrapar, Berat, Fier dhe Pogradec.

Veprimtari të organizuara nga Departamenti i Metodologjive të Mësimdhënies në kuadër të Ditëve të hapura dhe Ditëve akademike.

I. Ditët akademike
Në kuadër të Ditëve akademike, Departamenti i Metodologjive të Mësimdhenies  realizoi  disa aktivitete në ambientet e Fakultetit të Shkencave të Edukimit:

1.Më datë 30.04.2015 referim shkencor nga Dr. Alma Muharremi  me temë “Impakti i digjitalizimit të sistemit arsimor parauniversitar në mësimdhënie e të nxënë. Detyrat e fakulteteve të mësuesisë.“

Tema e referatit ishte me shumë interes, sepse aktualisht MAS sapo ka prezantuar projektin për digjitalizimin e shkollave shqiptare nëpërmjet integrimit të teknologjisë në arsimin e mesëm. Qëllimi i këtij referati shkencor ishte të argumentonte se digjitalizimi i shkollave shqiptare nëpërmjet integrimit të teknologjisë në arsimin e mesëm duhet të ndikojë në metodologjinë e mësimdhënies duke e bërë atë ndërvepruese; si dhe të tregojë se transformimi në metodologjinë e mësimdhënies duhet të ndikojë në pedagogjinë e mësimdhënies. Ligjërata u mbështet në këto katër shtylla, që ishin pyetjet kërkimore:

Lexo më shumë